Recykling surowców wtórnych w Szczecinie


Firma Recykler zajmuje się recyklingiem surowców wtórnych. Oferujemy skup tworzyw sztucznych oraz transport odpadów. Prowadzimy pełną ewidencję odpadów i dokumentację firm związaną z ochroną środowiska. Oferujemy także doradztwo ochrony środowiska. Siedziba firmy mieści się w Szczecinie, ale nasze usługi utylizacji odpadów wykonujemy na terenie całego kraju. Posiadamy decyzję na zbieranie odpadów wydaną przez Prezydenta Miasta Szczecina.

Śmieci i gospodarka odpadami to jeden z większych problemów współczesnego świata. Rosnąca ilość odpadów, a w szczególności trudno degradowalnych tworzyw sztucznych staje się problemem, z którym coraz trudniej sobie radzimy. Z pomocą przychodzą nowoczesne metody recyklingu, pozwalające na utylizację odpadów lub przetwarzanie tworzyw sztucznych na surowce gotowe do ponownego zastosowania. Tego rodzaju odzysk odpadów w pewnym stopniu ogranicza dewastacje środowiska.

Ograniczanie ilości śmieci oraz upowszechnianie recyklingu odpadów są jednymi z największych wyzwań dla naszego kraju. Społeczeństwo należy od najmłodszych lat uświadamiać o skutkach zaśmiecania środowiska. W Unii Europejskiej recyklingowi poddawanych jest 44% odpadów komunalnych, a w Polsce jedynie 25% (dane z 2016), mimo, iż przeciętny Europejczyk rocznie generuje 200 kilogramów odpadów więcej niż my!

Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta