Ochrona środowiska - akty prawne

Ochrona środowiska, w tym recykling surowców wtórnych określona jest odpowiednimi ustawami i regulacjami prawnymi. Zadaniem ustaw jest określenie środków służących zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności związanej z wytwarzaniem oraz gospodarowaniem odpadów. Dla Państwa wygody, w jednym miejscu zebraliśmy wszystkie ustawy dotyczące naszej działalności:

Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta