Decyzje i zezwolenia na zbieranie i transport odpadów


Posiadamy zezwolenie prezydenta Szczecina na prowadzenie odzysku oraz transport odpadów. Nasza firma pracuje zgodnie ze wszystkimi obecnie obowiązującymi ustawami. Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna, dlatego też naszą działalność prowadzimy świadomie i z pełną odpowiedzialnością: