Odpady budowlane – Recykler

Firma Recykler w sposób profesjonalny zajmie się odbiorem odpadów budowlanych. Posiadamy własny transport i jesteśmy w stanie odebrać z każdego placu budowy lub z prywatnej posesji odpady budowlane. Proponujemy obiór styropianu oraz odbiór azbestu. Oferujemy usługę wywozu gruzu oraz innych materiałów pozostałych po budowie, jak drewno, resztki pap termoizolacyjnych, zużyte lub pozostałe farby oraz wiele innych zbytecznych odpadów. Prowadzimy utylizację niebezpiecznych materiałów, między innymi utylizację farb.

Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta