Specjalizujemy się w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Oferujemy: odbiór odpadów z całego kraju, przede wszystkim z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Naszym klientom oferujemy opakowania do selektywnej zbiórki odpadów. 
 
 
Rodzaje odpadów, które przyjmujemy do utylizacji można podzielić na działy:
 
Tworzywa sztuczne – wszelkiego rodzaju;
Odpady samochodowe – tworzywa sztuczne, tapicerki, gumy, szyby, olej przepracowany, opony, filtry olejowe;
Poligrafia – farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, tonery, opakowania zawierające pozostałości odpadów niebezpiecznych;

Fotografia
– zużyta fotochemia (wywoływacze, utrwalacze), zdjęcia, kasetki, filmy foto

Spożywcze
– zużyty olej spożywczy, frytura, przeterminowane odpady spożywcze;

Kosmetyczne – odpady poprodukcyjne, przeterminowane kosmetyki, opakowania

Chemia
– przeterminowane odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne

Budowlane – odpady z demontażu i budowy - gruz, odpadowa papa, drewno

Galwaniczne
– szlamy, kwasy, pozostałości poprodukcyjne

Odpady powstające w trakcie produkcji i świadczenia usług
– sorbenty, czyściwo, odpady metali i szkła, makulatura, folia, papier ścierny itp.

Wszystkie inne odpady, na które posiadamy stosowne pozwolenia.
 
Obowiązki dla osób/firm dostarczających odpady.
 
Opakowania, w jakich należy dostarczać odpady:
 
- worki foliowe 120l – TYLKO PRZY DOSTARCZANIU NAKRĘTEK LUB STYROPIANU !!!

- worki typu big bag
- beczki 200l, ostretchowane na palecie

- pojemniki 1000 l DPPL (mauzery)

- w przypadku dostarczenia odpadów luzem (np. samochodówka), udostępniamy pojemniki, do których dostarczający jest zobowiązany przepakować odpady
 
Odpady płynne, niebezpieczne oraz uciążliwe (np. ze względu na zapach) powinny być zapakowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający wylanie lub wysypanie podczas transportu.
 
Odpady muszą być oznakowane/opisane kodem odpadu oraz naklejkami ADR (jeśli są wymagane)
Każdy kod odpadu MUSI być pakowany osobno, selektywnie
W przypadku pustych opakowań po odpadach niebezpiecznych (kod odpadu 15 01 10*), należy je posortować na op. z metalu i pozostałe (np. plastik, szkło)
 
Odpady stałe, które odbieramy od naszych klientów w kontenerach powinny być zapakowane w następujący sposób:

- maksymalna waga załadunku w 1 kontenerze 36 m3 – 9 ton, ciężar rozłożony równo w kontenerze;
- odpady nie mogą wystawać powyżej linii kontenera; 
- odpady muszą być zgodne z tymi, które zostały zadeklarowane do odbioru;
- umożliwiony dojazd do kontenera, twarde podłoże oraz udostępniony plac manewrowy (w przypadku odbioru odpadów zestawem 2 kontenerów)
 
- maksymalna waga załadunku w 1 kontenerze 36 m3 – 9 ton, ciężar rozłożony równo w kontenerze;
- odpady nie mogą wystawać powyżej linii kontenera;
- odpady muszą być zgodne z tymi, które zostały zadeklarowane do odbioru;
- umożliwiony dojazd do kontenera, twarde podłoże oraz udostępniony plac manewrowy (w przypadku odbioru odpadów zestawem 2 kontenerów)

Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta