Recycling odpadów, surowce wtórne – Szczecin

Zajmujemy się ochroną środowiska poprzez właściwe gospodarowanie odpadami przemysłowymi, odbiór odpadów niebezpiecznych oraz poprzez przetwarzanie odpadów różnego typu. Oferujemy odbiór odpadów z całego kraju, ale przede wszystkim z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Naszym klientom oferujemy opakowania do selektywnej zbiórki odpadów.

Odbiór odpadów budowlanych

Oferujemy odbiór z placów budowy lub posesji prywatnych wszelkiego typu odpadów budowlanych. Proponujemy wywóz gruzu oraz innych odpadów z demontażu i budowy, takich jak odpadowa papa, drewno i inne.

Odbiór odpadów samochodowych

W ramach wywozu śmieci i skupu plastiku przyjmujemy do recyklingu większość odpadów samochodowych: zderzaki, tapicerki, przepracowane oleje, filtry olejowe i wszystkie inne. Odbieramy i przekazujemy do recyklingu opony samochodowe.

Odpady rolnicze

Odbieramy od gospodarstw rolnych wszystkie odpady rolnicze niebezpieczne dla środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów powstałych w gospodarstwach rolniczych.

Inne odpady niebezpieczne      

Pozostałe rodzaje odpadów, które odbieramy można podzielić na działy:

  • Tworzywa sztuczne - wszelkiego rodzaju
  • Poligrafia - farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, wywoływacze płyt offsetowych, płyty offsetowe, tonery
  • Fotografia - zużyta fotochemia (wywoływacze, utrwalacze), zdjęcia, kasetki, filmy foto
  • Spożywcze - zużyty olej spożywczy, frytura, przeterminowane artykuły spożywcze
  • Kosmetyczne - odpady poprodukcyjne, przeterminowane kosmetyki, opakowania
  • Chemia - przeterminowane odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne
  • Galwaniczne - szlamy, kwasy, pozostałości poprodukcyjne
  • Odpady powstające w trakcie produkcji i świadczenia usług - sorbenty, czyściwo, odpady metali i szkła, makulatura, folia, papier ścierny
  • Wszystkie inne odpady, na które posiadamy stosowne pozwolenia

Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta