Transport odpadów i inne usługi

Jedną z naszych specjalności jest odbiór odpadów budowlanych, w tym gruzu, azbestu oraz innych surowców wtórnych. Wykonujemy usługi transportowe odpadów naszymi pojazdami.
 

Usługi transportu odpadów

Wykonujemy usługi transportowe odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Spełniamy wszelkie wymogi prawne oraz posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia, niezbędne do prowadzenia działalności związanej z demontażem wyrobów zawierających azbest. W ramach prac, demontujemy materiały niebezpieczne zawierające azbest z dachów, elewacji oraz wnętrz obiektów. Wszystkie materiały zabezpieczamy i znakujemy, a następnie prowadzimy transport odpadów w miejsce utylizacji. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, wyposażeni we właściwą odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Posiadają wysokie kwalifikacje.


Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta