Jak pozbyć się plastikowych rur po budowie?

W czasie budowy generowane jest mnóstwo różnych odpadów, które muszą zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plastikowe rury często można zwrócić do sprzedawcy, zwłaszcza jeśli została ich spora ilość. Ścinki i drobne elementy pozostałe po montażu instalacji trzeba wyrzucić i oddać do utylizacji lub recyklingu. Warto bowiem wiedzieć, że tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane wielokrotnie, a ponowne wykorzystanie surowców niesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, od redukcji eksploatacji naturalnych złóż na zmniejszeniu powierzchni wysypisk kończąc. czytaj więcej „Jak pozbyć się plastikowych rur po budowie?”

Jak gospodarować odpadami żeby uniknąć kar środowiskowych?

Wytwórcy odpadów są zobowiązani usuwać odpady zgodnie z literą prawa, a niedostosowanie się do obowiązujących wymogów związane jest z wysokimi karami finansowymi. W polskim ustawodawstwie kwestia gospodarowania odpadami jest dość szeroko opisana, a ponieważ wciąż dążymy do spełnienia oczekiwań Unii Europejskiej w tym zakresie, to prawo ulega częstym zmianom. czytaj więcej „Jak gospodarować odpadami żeby uniknąć kar środowiskowych?”

Gdzie wyrzucać worki po nawozach?

Worki po nawozach bywają kłopotliwe – w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest ich wyrzucanie do pojemników na odpady komunalne, ale równie często zostają zakwalifikowane do odpadów niebezpiecznych. Zdarza się, że rolnicy spotykają się z odmową przyjęcia worków na PSZOK i dostają zalecenie oddania worków do utylizacji. czytaj więcej „Gdzie wyrzucać worki po nawozach?”

Co zrobić z plastikowymi nakrętkami?

Plastikowe nakrętki najlepiej oddać do punktu skupu, ponieważ nadają się one do recyklingu. Nakrętki przetwarzane są na surowiec wtórny, czyli granulat, który trafia do przedsiębiorstw produkujących różne elementy z tworzyw sztucznych. Na skup mogą zostać oddane nakrętki różnej wielkości, nie ma znaczenia ich kształt ani to, czy pochodzą z butelki po napoju, czy po płynie do mycia podłóg. Trzeba jedynie pamiętać o usunięciu z nich wszystkich dodatkowych elementów, na przykład uszczelek gumowych, folii i naklejek.

Nakrętki są łatwiejsze do przerobienia niż butelki i powstają z lepszych jakościowo surowców, a więc osiągają wyższą wartość w skupie w stosunku do innych odpadów. Recykling plastikowych butelek jest nieco bardziej skomplikowany i kosztowny. Ponadto butelki ze względu na wielkość potrzebują więcej miejsca do składowania.

czytaj więcej „Co zrobić z plastikowymi nakrętkami?”

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Gruz budowlany to pozostałość po różnego rodzaju pracach budowlanych i remontowych. Czysty gruz to cenny surowiec, który można ponownie wykorzystać na terenie swojej posesji, na przykład do utwardzenia podjazdu. Chcąc uprzątnąć działkę i pozbyć się zalegającej hałdy, zwłaszcza jeśli nie przyda się w przyszłości, można zlecić wywóz gruzu wyspecjalizowanej firmie. Wówczas mieszanka trafi do ponownego przetwórstwa i powstaną z niej materiały, które później zostaną wykorzystane w budownictwie lub drogownictwie. Wcześniej jednak gruz zostanie rozkruszony i przesiany. Dlatego tak ważne jest, aby odróżnić gruz czysty od pozostałych odpadów budowlanych. czytaj więcej „Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?”

Jak pozbyć się zużytych i starych farb?

Stare i niezużyte farby powinny zostać zutylizowane w prawidłowy sposób. Ze względu na swój skład nie mogą trafić do tradycyjnego śmietnika, ale do miejsca zajmującego się przepisową utylizacją produktu. Sposoby recyclingu odpadów lakierniczych i budowlanych określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o Odpadach oraz akty wykonawcze wspomnianych dokumentów. czytaj więcej „Jak pozbyć się zużytych i starych farb?”

Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?

Tworzywa sztuczne to materiał, który już na dobre zagościł w naszym życiu. Wytwarzane są z niego różnego rodzaju przedmioty użytku codziennego. Wynika to między innymi z faktu, że posiada on wiele cech, które trudno zastąpić, albo byłoby to bardzo kosztowne. Niemniej używanie tworzyw sztucznych niesie ze sobą spory problem dla środowiska. Jaki? I dlaczego warto tworzywa sztuczne oddawać do recyklingu? Spróbujmy dziś odpowiedzieć właśnie na te pytania! czytaj więcej „Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?”

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe oraz szkodliwe substancje. Podlegają unieszkodliwieniu w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.  Mogą być składowane i wywożone w specjalnych kontenerach na śmieci. czytaj więcej „Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?”