Jakie metale nie podlegają skupowi?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami ma duże znaczenie dla nas wszystkich ze względów ekologicznych. Część śmieci musimy wrzucać do odpowiednich pojemników przy naszych budynkach, jednak czasem niezbędne jest inne ich pozbycie się, np. poprzez oddanie do skupu złomu. Jest to element życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, jednak na wielu odpadkach możemy również dodatkowo zarobić. Jednak nie wszystkie metale można sprzedać w skupie, jakie mu nie podlegają? czytaj więcej „Jakie metale nie podlegają skupowi?”

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna obywateli. Jednak okazuje się, że niektórzy nadal nie chcą wywozić odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami. Wyrzucają je na polach, w lasach, łąkach, czyli w miejscach zupełnie nieprzystosowanych do tego celu. Takie zachowanie jest wysoce nieodpowiedzialne i przede wszystkim nielegalne. A jakie grożą kary za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych? czytaj więcej „Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?”

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Remont mieszkania, modyfikacja ścianek działowych czy wymiana elementów wykończeniowych w budynku skutkuje powstaniem odpadów w postaci gruzu budowlanego. Wśród opadów mogą znaleźć się cegły, tynk, styropian, kafle, pokruszony beton i farby, których nie można zutylizować w zwykłych koszach na odpady. W celu pozbycia się gruzu należy skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm zajmujących się zabezpieczeniem oraz utylizacją tych często groźnych dla środowiska pozostałości po budowie czytaj więcej „Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych”

Czym są poziomy recyklingu?

Gospodarka odpadami komunalnymi nie może przebiegać w sposób dowolny. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne, całość procesu jest ściśle uregulowana, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Celem nadrzędnym jest doprowadzenie procesów recyklingu do poziomu zapewniającego tzw. gospodarkę bezodpadową. Zobaczmy, czym są poziomy recyklingu i kogo one dotyczą? czytaj więcej „Czym są poziomy recyklingu?”

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Remonty i budowa potrafią generować niezliczone wręcz ilości odpadów budowlanych. Wśród nich są nie tylko śmieci, stare niepotrzebne przedmioty, ale także różne rodzaje gruzu. Szukając firmy, której zlecony będzie odbiór odpadów budowlanych warto wiedzieć, jak odbywa się segregacja zanieczyszczeń z budowy. Dziś zajmiemy się wywozem gruzu. Zobaczmy, co zaliczane jest do tzw. czystego gruzu budowlanego? czytaj więcej „Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?”

Odpady medyczne w świetle ustawy

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w aspekcie utylizacji odpadów jest trudną sprawą. Składowania np. odpadów medycznych nie można powierzyć „byle komu”. Ich gospodarką w świetle nowoobowiązujących przepisów mogą zająć się jedynie konkretni do tego celu wyznaczone podmioty gospodarcze. Zobaczmy zatem, co na temat odpadów medycznych mówi ustawa? czytaj więcej „Odpady medyczne w świetle ustawy”

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Odpady zakaźne mogą być bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Jak wskazuje sama ich nazwa, są to śmieci, które są w stanie grozić rozprzestrzenianiem się groźnych, zakaźnych chorób, na przykład tych wirusowych. Odpady te powstają głównie podczas czynności medycznych związanych z leczeniem osoby cierpiącej na chorobę zakaźną. Mogą to być jednak także wszelkie inne obiekty, co do których istnieje podejrzenie, iż potrafią się przyczyniać do rozszerzania zasięgu groźnych chorób. Ich pochodzenie ma prawo być nie tylko ludzkie, lecz również zwierzęce.

Ze względu na szczególną naturę odpadów zakaźnych niezwykle ważne jest to, aby odpowiednio z nimi postępować. Naturalnie nie mogą one być bezładnie rozrzucane, zresztą podobnie jak pozostałe odpady. Nie mogą też jednak być magazynowane z innego typu śmieciami. Szczególnym odpadom należy się szczególne miejsce przechowywania oraz transportu.

Kluczowy jest pojemnik

Jak zatem prezentują się zasady związane z przechowywaniem i przemieszczaniem wysoce zakaźnych odpadów medycznych? Generalnie rzecz biorąc, trzeba je zbierać do wyznaczonego opakowania, które można poznać po czerwonym kolorze. Ta wyrazista barwa ma na celu dać wyraźny znak, że w pojemniku znajdują się odpady, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Ponadto w obchodzeniu się z odpadami zakaźnymi nie wystarczy jeden pojemnik. Potrzebne są aż dwa – zewnętrzny i wewnętrzny. Podwojenie miejsca przechowywania ma na celu zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Kolejna, koronna zasada dotycząca postępowania z odpadami zakaźnymi przedstawia się tak, iż materiały te mogą być przechowywane na miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny. Po przekroczeniu tego terminu muszą one zostać bezwzględnie przeniesione gdzie indziej.

Jak widać, w postępowaniu z odpadami zakaźnymi należy uwzględnić bardzo wiele czynników. O żadnym z nich nie można zapomnieć, jeżeli chce się osiągnąć upragniony poziom bezpieczeństwa i wyeliminować ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów.