Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpowiednie magazynowanie odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Niezależnie od ich rodzajów, ważne jest to, by były odpowiednio przechowywane i przekazywane do recyklingu lub utylizacji. Szczególną rolę odgrywa jednak prawidłowe składowanie odpadów o charakterze niebezpiecznym, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i świata, w którym żyją. czytaj więcej “Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?”

Ekologia kontra odpady budowlane

Dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas, bo tylko ukierunkowane, połączone wysiłki wszystkich ludzi sprawią, że nasza planeta zachowa swoje piękno. Niestety sytuacja, którą obserwujemy obecnie nie jest optymistyczna, a specjaliści alarmują, że ziemia tonie w śmieciach. Potrzebne są więc zdecydowane działania, związane z niemal każdą dziedziną naszego życia. Jednym z ważnych aspektów jest tworzenie nowych budynków i remontowanie już istniejących. Każda taka praca sprawia, że do środowiska trafią tony odpadów budowlanych. Co kryje się pod tą nazwą? Dlaczego odpady budowlane stanowią tak duże zagrożenie? I co możemy zrobić, by dać im “drugie życie”?  Na te i inne pytanie odpowiada nasz artykuł. czytaj więcej “Ekologia kontra odpady budowlane”

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Nieodłącznym elementem każdego placu budowy czy rozbiórki obiektów budowlanych jest gromadzenie się odpadów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prac remontowych, którym towarzyszy, np. wyburzanie ścian. Powstałe w sutek przeprowadzania różnych czynności odpady budowlane to przede wszystkim gruz betonowy, usunięte tynki ze ścian, płyty kartonowo-gipsowe, okleiny, drewniane i stalowe elementy konstrukcyjne budynku, szkło, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne itp. Tego typu pozostałości po pracach budowlanych nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Co zatem z nimi zrobić? Najlepiej poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Jak to działa? Zapraszamy do lektury. czytaj więcej “Jak działa recykling odpadów budowlanych?”