Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Odpady zakaźne mogą być bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Jak wskazuje sama ich nazwa, są to śmieci, które są w stanie grozić rozprzestrzenianiem się groźnych, zakaźnych chorób, na przykład tych wirusowych. Odpady te powstają głównie podczas czynności medycznych związanych z leczeniem osoby cierpiącej na chorobę zakaźną. Mogą to być jednak także wszelkie inne obiekty, co do których istnieje podejrzenie, iż potrafią się przyczyniać do rozszerzania zasięgu groźnych chorób. Ich pochodzenie ma prawo być nie tylko ludzkie, lecz również zwierzęce.

Ze względu na szczególną naturę odpadów zakaźnych niezwykle ważne jest to, aby odpowiednio z nimi postępować. Naturalnie nie mogą one być bezładnie rozrzucane, zresztą podobnie jak pozostałe odpady. Nie mogą też jednak być magazynowane z innego typu śmieciami. Szczególnym odpadom należy się szczególne miejsce przechowywania oraz transportu.

Kluczowy jest pojemnik

Jak zatem prezentują się zasady związane z przechowywaniem i przemieszczaniem wysoce zakaźnych odpadów medycznych? Generalnie rzecz biorąc, trzeba je zbierać do wyznaczonego opakowania, które można poznać po czerwonym kolorze. Ta wyrazista barwa ma na celu dać wyraźny znak, że w pojemniku znajdują się odpady, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Ponadto w obchodzeniu się z odpadami zakaźnymi nie wystarczy jeden pojemnik. Potrzebne są aż dwa – zewnętrzny i wewnętrzny. Podwojenie miejsca przechowywania ma na celu zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Kolejna, koronna zasada dotycząca postępowania z odpadami zakaźnymi przedstawia się tak, iż materiały te mogą być przechowywane na miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny. Po przekroczeniu tego terminu muszą one zostać bezwzględnie przeniesione gdzie indziej.

Jak widać, w postępowaniu z odpadami zakaźnymi należy uwzględnić bardzo wiele czynników. O żadnym z nich nie można zapomnieć, jeżeli chce się osiągnąć upragniony poziom bezpieczeństwa i wyeliminować ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów.

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Zgodnie z definicją odpady medyczne to wszelkie substancje powstałe przy: leczeniu, diagnozowaniu, profilaktyce i realizacji procedur medycznych prowadzonych w ośrodkach leczniczych, i obiektach badawczych. Stałe, ciekłe i gazowe odpady medyczne wymagają szczególnego traktowania i unieszkodliwienia przez profesjonalne firmy z branży recyklingowej. Sprawdźmy, jak wygląda klasyfikacja tych odpadów, i co w ogóle można uznać za odpady medyczne. czytaj więcej „Jak są klasyfikowane odpady medyczne?”

Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci, tak samo jak inne odpady, należy utylizować w odpowiedni sposób, głównie w trosce o środowisko. Jest to bardzo istotne, ponieważ przez dynamiczny rozwój technologii jest ich coraz więcej. Jednak co zrobić ze zużytym lub zepsutym sprzętem, który nam zalega? Zwróćmy uwagę, że naprawdę jest wiele rodzajów elektrośmieci, dlatego też nie wolno wyrzucać ich do przypadkowego pojemnika. Jest to uwarunkowane również prawnie, a za niezastosowanie się do przepisów grozi nawet 5 tysięcy kary. Dlatego pytanie brzmi: jak w odpowiedni sposób zutylizować sprzęt elektroniczny?

Dlaczego utylizujemy elektrośmieci?

Ze względu na różny skład elektrośmieci, które potrafią zawierać niebezpieczne substancje, ze szczególną uwagą powinno się je segregować. Związki, które wydzielają się podczas rozkładu, są bardzo niebezpieczne nie tylko dla środowiska, ale również dla człowieka. Dlatego też zostało to uregulowane prawnie. Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku za nieodpowiednie wyrzucanie elektrośmieci grozi kara aż do 5 tysięcy złotych. Zasada jest więc prosta, żeby nie płacić kary – należy je utylizować. Dodatkowo, dzięki odpowiedniej segregacji niektóre surowce mogą być ponownie wykorzystane dzięki recyclingowi. Przez to koszt produkcji nowych technologii jest niższy.

Czym są elektrośmieci i jak je dzielimy?

Elektrośmieci nazywamy inaczej ZSEE, co oznacza po prostu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zaliczają się do niego popsute, niepotrzebne, nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne, które działały dzięki podłączeniu do prądu lub na baterie. Przykładem mogą być lodówki, pralki, komputery, telefony, LEDy, świetlówki czy małe AGD.

Elektrośmieci dzielimy na kilka większych grup:

  • przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów;
  • przyrządy do nadzoru i kontroli (termostaty, czujniki dymu);
  • sprzęt audiowizualny (telewizor, dvd, radio);
  • sprzęt oświetleniowy (świetlówki, LEDy);
  • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputer, drukarka, telefon);
  • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (lodówka, pralka, zmywarka, mikrofalówka);
  • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacz, toster, żelazko, prostownica);
  • narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, określane stacjonarnymi narzędziami przemysłowymi, czyli wiertarka lub maszyna do szycia;
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (gry video i konsole, ale i również tradycyjna kolejka elektryczna);
  • automaty do wydawania (np. automaty z żywnością, bankomaty).

Gdzie i w jaki sposób utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci można utylizować w różny sposób. Wiele zależy od ich wielkości, przeznaczenia oraz tego, jakie tworzywa znajdują się w środku. Warto też zwrócić uwagę na etykietę, która znajduje się na twoim sprzęcie. Często widnieje na nim znak z przekreślonym koszem na śmieci, co oznacza, że nie można wyrzucić takiego sprzętu do zwykłego kontenera.

Chcąc zutylizować swój sprzęt, mamy kilka możliwości do wykorzystania. W każdym mieście jest placówka typu PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. W takie miejsca możemy przynosić różne przedmioty, takie jak: odpady budowlane, przeterminowane leki, zużyte opony, elektrośmieci czy meble. Jednak takie punkty mają swoje zasady i ograniczenia, a dotyczą one najczęściej składu chemicznego danego produktu. Przykładem może być azbest, który jest wysoce trujący.

Skup lub firma zajmująca się utylizacją elektrośmieci to kolejna możliwość. Jest ich całkiem sporo i zajmują się szeroką gamą utylizacji. Chętnie utylizują elektrośmieci, odpady przemysłowe i inne niebezpieczne tworzywa. Odbiór takich odpadów powinien być oczywiście wcześniej uzgodniony, by firma mogła przygotować odpowiedni transport. Odpady powinny być również opasane kodem odpadu. Jest to dobre rozwiązanie, które zaoszczędza sporo czasu i kłopotu.

Serwisy i sklepy – jeżeli kupujesz nowy sprzęt, możesz zaznaczyć, że chcesz, by firma zabrała od ciebie starą lodówkę, kuchenkę czy pralkę. Sklepy RTV/AGD mają obowiązek odebrać taki sprzęt. Elektrośmieci możesz również na własną rękę odwieźć do takiego punktu, jednak jest to uzależnione przepisami, które mówią o tym, że produkt nie może przekraczać 25 cm.

Jak widać, utylizacja elektrośmieci nie jest taka trudna, wystarczy tylko chcieć. Jest naprawdę wiele możliwości, które można wykorzystać, by odpowiednio zadbać o środowisko.

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpowiednie magazynowanie odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Niezależnie od ich rodzajów, ważne jest to, by były odpowiednio przechowywane i przekazywane do recyklingu lub utylizacji. Szczególną rolę odgrywa jednak prawidłowe składowanie odpadów o charakterze niebezpiecznym, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i świata, w którym żyją. czytaj więcej „Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?”

Ekologia kontra odpady budowlane

Dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas, bo tylko ukierunkowane, połączone wysiłki wszystkich ludzi sprawią, że nasza planeta zachowa swoje piękno. Niestety sytuacja, którą obserwujemy obecnie nie jest optymistyczna, a specjaliści alarmują, że ziemia tonie w śmieciach. Potrzebne są więc zdecydowane działania, związane z niemal każdą dziedziną naszego życia. Jednym z ważnych aspektów jest tworzenie nowych budynków i remontowanie już istniejących. Każda taka praca sprawia, że do środowiska trafią tony odpadów budowlanych. Co kryje się pod tą nazwą? Dlaczego odpady budowlane stanowią tak duże zagrożenie? I co możemy zrobić, by dać im „drugie życie”?  Na te i inne pytanie odpowiada nasz artykuł. czytaj więcej „Ekologia kontra odpady budowlane”

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Nieodłącznym elementem każdego placu budowy czy rozbiórki obiektów budowlanych jest gromadzenie się odpadów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prac remontowych, którym towarzyszy, np. wyburzanie ścian. Powstałe w sutek przeprowadzania różnych czynności odpady budowlane to przede wszystkim gruz betonowy, usunięte tynki ze ścian, płyty kartonowo-gipsowe, okleiny, drewniane i stalowe elementy konstrukcyjne budynku, szkło, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne itp. Tego typu pozostałości po pracach budowlanych nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Co zatem z nimi zrobić? Najlepiej poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Jak to działa? Zapraszamy do lektury. czytaj więcej „Jak działa recykling odpadów budowlanych?”