Ochrona środowiska – akty prawne

Ochrona środowiska, w tym recykling surowców wtórnych określona jest odpowiednimi ustawami i regulacjami prawnymi. Zadaniem ustaw jest określenie środków służących zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności związanej z wytwarzaniem oraz gospodarowaniem odpadów. Dla Państwa wygody, w jednym miejscu zebraliśmy wszystkie ustawy dotyczące naszej działalności: