Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

plastikowe opakowania

Coraz więcej ludzi ma świadomość, że należy dbać o środowisko naturalne. Ilość odpadów ciągle wzrasta. Stanowią mniejsze lub większe zagrożenie dla środowiska.

Które odpady są największym zagrożeniem?

Odpady są bardzo poważnym zagrożeniem dla przyrody. Część śmieci trafia na wysypiska, inne do sortowni, spalarni, czy na recykling. Warto zastanowić się, które z nich są najbardziej szkodliwe oraz jakie działania można podjąć, żeby to zagrożenie zminimalizować. Szczególnie groźne są odpady, które zawierają metale ciężkie. Niezwykle toksyczne działanie ma ołów, cynk, rtęć czy miedź. Należy pamiętać, że te substancje potrafią bardzo negatywnie wpłynąć na ludzkie życie, jak również na rośliny i zwierzęta. Dlatego nie można wyrzucać do tradycyjnych kontenerów żadnych urządzeń elektronicznych, baterii, akumulatorów czy tonerów.  Wiele firm zajmuje się odbieraniem i przetwarzaniem śmieci, jedną z nich jest Zakład odpadów Recykler. Bezpieczne i szybkie pozbycie się niebezpiecznych substancji jest bardzo ważne dla ochrony życia i zdrowia ludzi.

Tworzywa sztuczne i substancje chemiczne

Dużym zagrożeniem są również wszelkie odpady zawierające substancje chemiczne. Farby, kosmetyki i leki powinno się utylizować zgodnie z instrukcją zawarta na opakowaniu. Większości z tych substancji nie wolno wrzucać do kontenerów na odpady. Leki należy złożyć do odpowiednich pojemników w aptekach. Odebrane, zostaną w bezpieczny sposób zutylizowane. Dużym problemem są odpady plastikowe. Na całym świecie produkuje się ogromne ilości plastiku, który rozkłada się bardzo powoli, a przy tym stwarza zagrożenie dla środowiska. Coraz częściej słyszy się o konieczności ograniczania zakupu plastikowych rzeczy. Wszystkie tworzywa sztuczne, po uprzednim zgnieceniu, należy wrzucać do odpowiednich kontenerów. Można je również oddawać do punktów, które przyjmują surowce wtórne. Istotne by nie trafiły do lasów i zbiorników wodnych.