Odpady

Odbieramy odpady od klientów w całej Polsce, a w szczególności w województwie zachodniopomorskim. Zajmujemy się nie tylko ich transportem, ale przede wszystkim recyklingiem. Prowadzimy zbiórkę makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych oraz nieżelaznych, odpadów produkcyjnych, a także niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stawiamy na właściwą organizację, dzięki czemu odpady są transportowane oraz poddawane recyklingowi szybko i skutecznie. Naszym klientom doradzamy również w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbiór odpadów w okolicach Koszalina i Szczecina

Odbiór odpadów przebiega sprawnie i szybko, ponieważ zależy nam na tym, żeby nasi klienci jak najszybciej pozbyli się uciążliwych problemów. Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług, powinieneś w odpowiedni sposób opisać worki przy użyciu właściwych kodów oraz naklejek ADR, jeżeli są wymagane dla konkretnych śmieci. Poszczególne kody powinny być pakowane osobno i właściwie posortowane. Od naszych klientów odbieramy również odpady w kontenerach, które powinny być zapakowane we właściwy sposób. Przede wszystkim istotna jest maksymalna waga załadunku, w jednym kontenerze, która nie może przekraczać 9 ton. Ponadto odpady nie powinny wystawać powyżej linii kontenera, a dojazd do niego musi być łatwy, co oznacza twarde podłoże, a także udostępniony plac manewrowy.
Od klientów odbieramy jedynie te odpady, które zostały uprzednio zadeklarowane.

Zapraszamy także do skorzystania z naszych usług odbioru odpadów przemysłowych oraz rolniczych w Szczecinie oraz w całym województwie zachodniopomorskim.