Odpady

Specjalizujemy się w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Oferujemy odbiór odpadów z całego kraju a przede wszystkim z województwa zachodniopomorskiego. Naszym klientom oferujemy opakowania do selektywnej zbiórki odpadów.
Odpady płynne, niebezpieczne oraz uciążliwe (np. ze względu na zapach) powinny być zapakowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający wylanie lub wysypanie podczas transportu.
Odpady muszą być oznakowane/opisane kodem odpadu oraz naklejkami ADR (jeśli są wymagane).
Każdy kod odpadu MUSI być pakowany osobno, selektywnie.
W przypadku pustych opakowań po odpadach niebezpiecznych (kod odpadu 15 01 10*) należy je posortować na op. z metalu ipozostałe np. plastik, szkło. 

Odpady stałe, które odbieramy od naszych klientów w kontenerach powinny być zapakowane w następujący sposób:

– maksymalna waga załadunku w 1 kontenerze 36 m3 – 9 ton, ciężar rozłożony równo w kontenerze
– odpady nie mogą wystawać powyżej linii kontenera
– odpady muszą być zgodne z tymi, które zostały zadeklarowane do odbioru
– umożliwiony dojazd do kontenera. Twarde podłoże oraz udostępniony plac manewrowy (w przypadku odbioru odpadów zestawem 2 kontenerów)