Co jest zaliczane do czystego gruzu budowlanego?

gruz

Remonty i budowa potrafią generować niezliczone wręcz ilości odpadów budowlanych. Wśród nich są nie tylko śmieci, stare niepotrzebne przedmioty, ale także różne rodzaje gruzu. Szukając firmy, której zlecony będzie odbiór odpadów budowlanych warto wiedzieć, jak odbywa się segregacja zanieczyszczeń z budowy. Dziś zajmiemy się wywozem gruzu. Zobaczmy, co zaliczane jest do tzw. czystego gruzu budowlanego?

Czym jest gruz?

Spośród odpadów budowlanych wymaga m.in. dokonania podziału gruzu na czysty i mieszany i gruz zanieczyszczony. Każdy z nich różni się między sobą miejscem składowania. Do gruzu mieszanego zalicza się zmieszane odpady  z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, takich jak: płytki ceramiczne czy kawałki płyt gipsowo-kartonowych, W przypadku zanieczyszczonego mówimy o zmieszanych odpadach z budowy, remontów i demontażu (np. folię malarską, kartony, kawałki paneli podłogowych czy złom). Oczywiście do odpadów budowlanych zalicza się także drewno, szkło, aluminium czy różnego rodzaju metale, które powinny być poddawane w miarę możliwości do ponownego wykorzystania.

Jaki rodzaj odpadów będzie zaliczany do tzw. czystego gruzu?

Czystym gruzem nazywa się m.in.całą ceramikę, czyli porotherm, porcelanę, wszelkiego rodzaju armaturę łazienkową, płytki i dachówki ceramiczne. Będzie to również.beton w każdej postaci, czyli rozkute fundamenty, słupy, elementy betonowego zbrojenia, czy też tynk ze ścian i sufitów. Ten rodzaj odpadów budowlanych może zostać po odpowiednim przygotowaniu użyty do różnego rodzaju prac okołobudowlanych jak podsypki pod posadzki, nawierzchnie betonowe.

Gruz wywożony może być różnej wielkości kontenerami między 1,7 m3 a 8 m3. Planując wywóz czystego gruzu, należy zadbać o odpowiednią ilość kontenerów do każdej grupy odpadów budowlanych celem zapewnienia właściwego tempa przebiegu rozbiórki i prac budowlanych oraz uniknięcia zmieszania różnych rodzajów gruzu ze sobą.