Oferta

Zajmujemy się ochroną środowiska poprzez właściwe gospodarowanie odpadami przemysłowymi oraz odbiorem odpadów niebezpiecznych. Oferujemy odbiór odpadów z całego kraju, ale przede wszystkim z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Nasza firma specjalizuje się także w odbiorze i recyklingu zużytych opon, co jest szczególnie ważne dla posiadaczy środków transportu.

Rodzaje odpadów, które odbieramy można podzielić na działy:

  • Tworzywa sztuczne – wszelkiego rodzaju
  • Poligrafia – farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, wywoływacze płyt offsetowych, płyty offsetowe, tonery
  • Fotografia – zużyta fotochemia (wywoływacze, utrwalacze), zdjęcia, kasetki, filmy foto
  • Spożywcze – zużyty olej spożywczy, frytura, przeterminowane artykuły spożywcze
  • Kosmetyczne – odpady poprodukcyjne, przeterminowane kosmetyki, opakowania
  • Chemia – przeterminowane odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne
  • Galwaniczne – szlamy, kwasy, pozostałości poprodukcyjne
  • Odpady powstające w trakcie produkcji i świadczenia usług – sorbenty, czyściwo, odpady metali i szkła, makulatura, folia, papier ścierny
  • Odpady związane z motoryzacją – opony
  • Wszystkie inne odpady, na które posiadamy stosowne pozwolenia

Jesteśmy w stanie odebrać surowce wtórne w Szczecinie oraz inne rodzaje odpadów z województwa zachodniopomorskiego, co pozwala nam na właściwe gospodarowanie odpadami przemysłowymi i ochronę środowiska.