Transport odpadów i inne usługi

Niemal każdy odpad przypisany został do konkretnej grupy bądź podgrupy. Odpowiednie ustawy definiują warunki odbioru oraz składowania tworzyw sztucznych, elektrośmieci oraz innego rodzaju odpadów. Dodatkowo, do prowadzenia skupu oraz transportu odpadów niezbędne są odpowiednie pozwolenia, które oczywiście posiadamy. Wystawiamy karty przekazania odpadu oraz dokumenty potwierdzające odzysk i recykling. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych zakładkach: