Jakie metale nie podlegają skupowi?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami ma duże znaczenie dla nas wszystkich ze względów ekologicznych. Część śmieci musimy wrzucać do odpowiednich pojemników przy...
Czytaj dalej

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Coraz więcej ludzi ma świadomość, że należy dbać o środowisko naturalne. Ilość odpadów ciągle wzrasta. Stanowią mniejsze lub większe zagrożenie...
Czytaj dalej

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Ustawa o odpadach ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu nadmiernego wytwarzania odpadów na środowisko naturalne i ludzi. Kto posiada obowiązek...
Czytaj dalej

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna obywateli. Jednak okazuje się, że niektórzy nadal nie chcą wywozić odpadów zgodnie z...
Czytaj dalej

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Remont mieszkania, modyfikacja ścianek działowych czy wymiana elementów wykończeniowych w budynku skutkuje powstaniem odpadów w postaci gruzu budowlanego. Wśród opadów...
Czytaj dalej

Czym są poziomy recyklingu?

Gospodarka odpadami komunalnymi nie może przebiegać w sposób dowolny. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne, całość procesu jest ściśle...
Czytaj dalej

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Remonty i budowa potrafią generować niezliczone wręcz ilości odpadów budowlanych. Wśród nich są nie tylko śmieci, stare niepotrzebne przedmioty, ale...
Czytaj dalej

Odpady medyczne w świetle ustawy

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w aspekcie utylizacji odpadów jest trudną sprawą. Składowania np. odpadów medycznych nie można powierzyć „byle komu”....
Czytaj dalej

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Odpady zakaźne mogą być bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Jak wskazuje sama ich nazwa, są to śmieci, które są w stanie...
Czytaj dalej

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe...
Czytaj dalej

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Zgodnie z definicją odpady medyczne to wszelkie substancje powstałe przy: leczeniu, diagnozowaniu, profilaktyce i realizacji procedur medycznych prowadzonych w ośrodkach...
Czytaj dalej

Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci, tak samo jak inne odpady, należy utylizować w odpowiedni sposób, głównie w trosce o środowisko. Jest to bardzo istotne,...
Czytaj dalej
1 2