Blog

Jak pozbyć się plastikowych rur po budowie?

W czasie budowy generowane jest mnóstwo różnych odpadów, które muszą zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plastikowe rury często można zwrócić do sprzedawcy, zwłaszcza jeśli została ich spora ilość. Ścinki i drobne elementy pozostałe po montażu instalacji trzeba wyrzucić i oddać do utylizacji lub recyklingu. Warto bowiem wiedzieć, że tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane wielokrotnie, a ponowne wykorzystanie surowców niesie wiele korzyści dla środowiska […]

Czytaj dalej

Jak gospodarować odpadami żeby uniknąć kar środowiskowych?

Wytwórcy odpadów są zobowiązani usuwać odpady zgodnie z literą prawa, a niedostosowanie się do obowiązujących wymogów związane jest z wysokimi karami finansowymi. W polskim ustawodawstwie kwestia gospodarowania odpadami jest dość szeroko opisana, a ponieważ wciąż dążymy do spełnienia oczekiwań Unii Europejskiej w tym zakresie, to prawo ulega częstym zmianom.

Czytaj dalej

Gdzie wyrzucać worki po nawozach?

Worki po nawozach bywają kłopotliwe – w niektórych sytuacjach dopuszczalne jest ich wyrzucanie do pojemników na odpady komunalne, ale równie często zostają zakwalifikowane do odpadów niebezpiecznych. Zdarza się, że rolnicy spotykają się z odmową przyjęcia worków na PSZOK i dostają zalecenie oddania worków do utylizacji.

Czytaj dalej

Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

Odpady rolnicze to naturalne i nienaturalne produkty uboczne związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Do tej kategorii zaliczane są różne odpady organiczne i nieorganiczne w postaci stałej, płynnej i półpłynnej oraz śmieci pochodzenia przemysłowego.

Czytaj dalej

Co zrobić z plastikowymi nakrętkami?

Plastikowe nakrętki najlepiej oddać do punktu skupu, ponieważ nadają się one do recyklingu. Nakrętki przetwarzane są na surowiec wtórny, czyli granulat, który trafia do przedsiębiorstw produkujących różne elementy z tworzyw sztucznych. Na skup mogą zostać oddane nakrętki różnej wielkości, nie ma znaczenia ich kształt ani to, czy pochodzą z butelki po napoju, czy po płynie do mycia podłóg. Trzeba jedynie pamiętać o usunięciu z nich wszystkich dodatkowych elementów, na przykład uszczelek gumowych, folii i naklejek. […]

Czytaj dalej

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Kontener na gruz warto wynająć nie tylko przy budowie lub rozbiórce domu, ale także przy drobnych pracach remontowych. Wywóz kontenerowy pozwala na zachowanie porządku w obrębie posesji, dzięki czemu po zakończonych pracach nie musimy się martwić, co zrobić z zalegająca hałdą gruzu. Kontenery dostępne są w różnych wielkościach i objętościach. Można zamówić kontener na gruz czysty, zmieszany i odpady budowlane. Możliwa jest także utylizacja farb i odbiór styropianu, których wyrzucanie do zbiornika na odpady […]

Czytaj dalej

Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Gruz budowlany to pozostałość po różnego rodzaju pracach budowlanych i remontowych. Czysty gruz to cenny surowiec, który można ponownie wykorzystać na terenie swojej posesji, na przykład do utwardzenia podjazdu. Chcąc uprzątnąć działkę i pozbyć się zalegającej hałdy, zwłaszcza jeśli nie przyda się w przyszłości, można zlecić wywóz gruzu wyspecjalizowanej firmie. Wówczas mieszanka trafi do ponownego przetwórstwa i powstaną z niej materiały, które później zostaną wykorzystane w budownictwie lub drogownictwie. Wcześniej […]

Czytaj dalej

Jak pozbyć się zużytych i starych farb?

Stare i niezużyte farby powinny zostać zutylizowane w prawidłowy sposób. Ze względu na swój skład nie mogą trafić do tradycyjnego śmietnika, ale do miejsca zajmującego się przepisową utylizacją produktu. Sposoby recyclingu odpadów lakierniczych i budowlanych określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o Odpadach oraz akty wykonawcze wspomnianych dokumentów.

Czytaj dalej

Co trzeba wiedzieć o usuwaniu azbestu?

Azbest należy do grupy minerałów włóknistych. Dawniej był bardzo popularnym składnikiem materiału budowlanego o nazwie eternit.

Czytaj dalej

Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?

Tworzywa sztuczne to materiał, który już na dobre zagościł w naszym życiu. Wytwarzane są z niego różnego rodzaju przedmioty użytku codziennego. Wynika to między innymi z faktu, że posiada on wiele cech, które trudno zastąpić, albo byłoby to bardzo kosztowne. Niemniej używanie tworzyw sztucznych niesie ze sobą spory problem dla środowiska. Jaki? I dlaczego warto tworzywa sztuczne oddawać do recyklingu? Spróbujmy dziś odpowiedzieć właśnie na te pytania!

Czytaj dalej