Blog

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Remont mieszkania, modyfikacja ścianek działowych czy wymiana elementów wykończeniowych w budynku skutkuje powstaniem odpadów w postaci gruzu budowlanego. Wśród opadów...
Czytaj dalej

Czym są poziomy recyklingu?

Gospodarka odpadami komunalnymi nie może przebiegać w sposób dowolny. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne, całość procesu jest ściśle...
Czytaj dalej

Co jest zaliczane do czystego gruzu budowlanego?

Remonty i budowa potrafią generować niezliczone wręcz ilości odpadów budowlanych. Wśród nich są nie tylko śmieci, stare niepotrzebne przedmioty, ale...
Czytaj dalej

Odpady medyczne w świetle ustawy

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w aspekcie utylizacji odpadów jest trudną sprawą. Składowania np. odpadów medycznych nie można powierzyć „byle komu”....
Czytaj dalej

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Odpady zakaźne mogą być bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Jak wskazuje sama ich nazwa, są to śmieci, które są w stanie...
Czytaj dalej

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe...
Czytaj dalej

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Zgodnie z definicją odpady medyczne to wszelkie substancje powstałe przy: leczeniu, diagnozowaniu, profilaktyce i realizacji procedur medycznych prowadzonych w ośrodkach...
Czytaj dalej

Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci, tak samo jak inne odpady, należy utylizować w odpowiedni sposób, głównie w trosce o środowisko. Jest to bardzo istotne,...
Czytaj dalej

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpowiednie magazynowanie odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Niezależnie od ich rodzajów, ważne jest to, by były odpowiednio przechowywane...
Czytaj dalej

Ekologia kontra odpady budowlane

Dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas, bo tylko ukierunkowane, połączone wysiłki wszystkich ludzi sprawią, że nasza planeta...
Czytaj dalej

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Nieodłącznym elementem każdego placu budowy czy rozbiórki obiektów budowlanych jest gromadzenie się odpadów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prac...
Czytaj dalej
1 2