Blog - strona 2

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Ewidencja odpadów w roku 2022 może być prowadzona jedynie poprzez indywidualne konto w BDO, czyli Bazie danych o produktach i opakowaniach. Obowiązek sporządzania ewidencji i sprawozdawczości dotyczy przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Prowadzi się ją w wersji elektroniczne, bezpośrednio we wskazanym systemie.

Czytaj dalej

Jakie metale nie podlegają skupowi?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami ma duże znaczenie dla nas wszystkich ze względów ekologicznych. Część śmieci musimy wrzucać do odpowiednich pojemników przy naszych budynkach, jednak czasem niezbędne jest inne ich pozbycie się, np. poprzez oddanie do skupu złomu. Jest to element życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, jednak na wielu odpadkach możemy również dodatkowo zarobić. Jednak nie wszystkie metale można sprzedać w skupie, jakie mu nie podlegają?

Czytaj dalej

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Coraz więcej ludzi ma świadomość, że należy dbać o środowisko naturalne. Ilość odpadów ciągle wzrasta. Stanowią mniejsze lub większe zagrożenie dla środowiska.

Czytaj dalej

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Ustawa o odpadach ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu nadmiernego wytwarzania odpadów na środowisko naturalne i ludzi. Kto posiada obowiązek wpisu do BDO? Jak dzięki tym regulacjom jest możliwa większa efektywność gospodarowania odpadami?

Czytaj dalej

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna obywateli. Jednak okazuje się, że niektórzy nadal nie chcą wywozić odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami. Wyrzucają je na polach, w lasach, łąkach, czyli w miejscach zupełnie nieprzystosowanych do tego celu. Takie zachowanie jest wysoce nieodpowiedzialne i przede wszystkim nielegalne. A jakie grożą kary za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych?

Czytaj dalej

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Remont mieszkania, modyfikacja ścianek działowych czy wymiana elementów wykończeniowych w budynku skutkuje powstaniem odpadów w postaci gruzu budowlanego. Wśród opadów mogą znaleźć się cegły, tynk, styropian, kafle, pokruszony beton i farby, których nie można zutylizować w zwykłych koszach na odpady. W celu pozbycia się gruzu należy skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm zajmujących się zabezpieczeniem oraz utylizacją tych często groźnych dla środowiska pozostałości po budowie

Czytaj dalej

Czym są poziomy recyklingu?

Gospodarka odpadami komunalnymi nie może przebiegać w sposób dowolny. Biorąc pod uwagę troskę o środowisko naturalne, całość procesu jest ściśle uregulowana, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Celem nadrzędnym jest doprowadzenie procesów recyklingu do poziomu zapewniającego tzw. gospodarkę bezodpadową. Zobaczmy, czym są poziomy recyklingu i kogo one dotyczą?

Czytaj dalej

Co jest zaliczane do czystego gruzu budowlanego?

Remonty i budowa potrafią generować niezliczone wręcz ilości odpadów budowlanych. Wśród nich są nie tylko śmieci, stare niepotrzebne przedmioty, ale także różne rodzaje gruzu. Szukając firmy, której zlecony będzie odbiór odpadów budowlanych warto wiedzieć, jak odbywa się segregacja zanieczyszczeń z budowy. Dziś zajmiemy się wywozem gruzu. Zobaczmy, co zaliczane jest do tzw. czystego gruzu budowlanego?

Czytaj dalej

Odpady medyczne w świetle ustawy

Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w aspekcie utylizacji odpadów jest trudną sprawą. Składowania np. odpadów medycznych nie można powierzyć „byle komu”. Ich gospodarką w świetle nowoobowiązujących przepisów mogą zająć się jedynie konkretni do tego celu wyznaczone podmioty gospodarcze. Zobaczmy zatem, co na temat odpadów medycznych mówi ustawa?

Czytaj dalej

Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

Odpady zakaźne mogą być bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Jak wskazuje sama ich nazwa, są to śmieci, które są w stanie grozić rozprzestrzenianiem się groźnych, zakaźnych chorób, na przykład tych wirusowych. Odpady te powstają głównie podczas czynności medycznych związanych z leczeniem osoby cierpiącej na chorobę zakaźną. Mogą to być jednak także wszelkie inne obiekty, co do których istnieje podejrzenie, iż potrafią się przyczyniać do rozszerzania zasięgu groźnych chorób. Ich pochodzenie […]

Czytaj dalej