Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

gruz

Remont mieszkania, modyfikacja ścianek działowych czy wymiana elementów wykończeniowych w budynku skutkuje powstaniem odpadów w postaci gruzu budowlanego. Wśród opadów mogą znaleźć się cegły, tynk, styropian, kafle, pokruszony beton i farby, których nie można zutylizować w zwykłych koszach na odpady. W celu pozbycia się gruzu należy skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm zajmujących się zabezpieczeniem oraz utylizacją tych często groźnych dla środowiska pozostałości po budowie

Jak pozbyć się zalegającego gruzu?

Każda ingerencja we wnętrze budynku, termomodernizacja lub niewielkie prace montażowe sprawiają, że musimy zmierzyć się z problemem odpadów budowlanych. Jeśli remont odbywa się na naszej posesji możemy zamówić kontener i tymczasowo przechować gruz pod warunkiem, że zostanie zabezpieczony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Gorzej, jeżeli nie mamy działki, na której gruz może leżeć. W takiej sytuacji warto skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm, które zajmują się odbiorem gruzu budowlanego. Posiadają oni sprzęt do przewozu i recyclingu pozostałości po budowie lub remoncie.

Przepisy prawa a wywóz gruzu

Zgodnie z obowiązującym prawem samodzielny wywóz odpadów budowlanych w miejsca do tego nieprzeznaczone jest niezgodny z prawem. Dlatego wszyscy, którzy wywożą gruz do lasu, na działki lub pobocza popełniają wykroczenie, które grozi wysokimi karami pieniężnymi. Ponadto gruz nie może być przetrzymywany na działce budowlanej już po zakończeniu prac budowlanych lub remontowych. Obowiązkiem właściciela posesji jest utrzymanie porządku w obrębie swojej nieruchomości. W innym przypadku grozi mandat, którego wysokość regulują przepisy Kodeksu Wykroczeń. Aby uniknąć wysokich kar zaleca się skorzystanie z usług firm zajmujących się wywozem i recyclingiem gruzu budowlanego. Posiadają oni narzędzia do tego, aby gruz przetworzyć, a w przypadku, kiedy jest zanieczyszczony oczyścić i poddać recyclingowi.