Jak postępować z odpadami zakaźnymi?

śmietnik

Odpady zakaźne mogą być bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Jak wskazuje sama ich nazwa, są to śmieci, które są w stanie grozić rozprzestrzenianiem się groźnych, zakaźnych chorób, na przykład tych wirusowych. Odpady te powstają głównie podczas czynności medycznych związanych z leczeniem osoby cierpiącej na chorobę zakaźną. Mogą to być jednak także wszelkie inne obiekty, co do których istnieje podejrzenie, iż potrafią się przyczyniać do rozszerzania zasięgu groźnych chorób. Ich pochodzenie ma prawo być nie tylko ludzkie, lecz również zwierzęce.

Ze względu na szczególną naturę odpadów zakaźnych niezwykle ważne jest to, aby odpowiednio z nimi postępować. Naturalnie nie mogą one być bezładnie rozrzucane, zresztą podobnie jak pozostałe odpady. Nie mogą też jednak być magazynowane z innego typu śmieciami. Szczególnym odpadom należy się szczególne miejsce przechowywania oraz transportu.

Kluczowy jest pojemnik

Jak zatem prezentują się zasady związane z przechowywaniem i przemieszczaniem wysoce zakaźnych odpadów medycznych? Generalnie rzecz biorąc, trzeba je zbierać do wyznaczonego opakowania, które można poznać po czerwonym kolorze. Ta wyrazista barwa ma na celu dać wyraźny znak, że w pojemniku znajdują się odpady, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Ponadto w obchodzeniu się z odpadami zakaźnymi nie wystarczy jeden pojemnik. Potrzebne są aż dwa – zewnętrzny i wewnętrzny. Podwojenie miejsca przechowywania ma na celu zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Kolejna, koronna zasada dotycząca postępowania z odpadami zakaźnymi przedstawia się tak, iż materiały te mogą być przechowywane na miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny. Po przekroczeniu tego terminu muszą one zostać bezwzględnie przeniesione gdzie indziej.

Jak widać, w postępowaniu z odpadami zakaźnymi należy uwzględnić bardzo wiele czynników. O żadnym z nich nie można zapomnieć, jeżeli chce się osiągnąć upragniony poziom bezpieczeństwa i wyeliminować ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów.