Jakie metale nie podlegają skupowi?

szyny kolejowe

Odpowiednie gospodarowanie odpadami ma duże znaczenie dla nas wszystkich ze względów ekologicznych. Część śmieci musimy wrzucać do odpowiednich pojemników przy naszych budynkach, jednak czasem niezbędne jest inne ich pozbycie się, np. poprzez oddanie do skupu złomu. Jest to element życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, jednak na wielu odpadkach możemy również dodatkowo zarobić. Jednak nie wszystkie metale można sprzedać w skupie, jakie mu nie podlegają?

Czego nie można oddać do skupu złomu?

Zdarzają się sytuację, że w skupie złomu usłyszymy, że danego materiału nie może on przyjąć. Chodzi wówczas najczęściej o te, których sprzedaż jest prawnie zabroniona. Wynika to z faktu, że pojawia się ryzyko, że pozyskanie takich przedmiotów, materiałów nastąpiło w sposób nielegalny. Zalicza się do nich przede wszystkim wszelkie monety, które aktualnie pozostają w legalnym obiegu oraz elementy z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, czyli np. części samochodów.

W skupie nie zostaną również przyjęte szyny kolejowe oraz fragmenty trakcji. Warto pamiętać, że takie zasady pozostają obowiązujące, nawet w sytuacji, gdy ich pozyskanie nastąpiło w całkowicie legalny sposób, np. poprzez licytacje mienia komunalnego. Żaden skup nie przyjmie również znaków lub barierek drogowych, czy dekli od studzienek kanalizacyjnych. Jest to prewencja kradzieży mienia publicznego.

A co do skupu oddać można?

W skupach metali można oddawać aluminium, miedź, mosiądz, cynk czy cynę. Najważniejsze, aby przedmioty, które dostarczamy dawały możliwość ponownego wykorzystania po przetworzeniu. Często są to więc metalowe pręty czy naczynia a także wiele innych przedmiotów. Pamiętajmy, że zakłady odpadów, które zajmują się zrównoważoną gospodarką odpadami przyjmują często również inne materiały wtórne, jak chociażby tworzywa sztuczne, makulaturę czy szkło. Wszystko należy jedna zawsze ustalać z konkretnym skupem, szczególnie jeśli do sprzedaży mamy większą ilość, abyśmy niepotrzebnie wszystkie nie ładowali i nie zawozili na miejsce.