Co trzeba wiedzieć o usuwaniu azbestu?

dach z azbestu

Azbest należy do grupy minerałów włóknistych. Dawniej był bardzo popularnym składnikiem materiału budowlanego o nazwie eternit.

Czym jest azbest?

Azbest ze względu na swoje właściwości, takie jak odporność na wysokie temperatury, działanie czynników chemicznych oraz niewielkie przewodnictwo cieplne, był powszechnie stosowany w nie tylko w budownictwie, ale i w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Okazało się, że ten składnik materiału budowlanego jest rakotwórczy. Zaliczany jest do jednego z najgroźniejszych zanieczyszczeń na naszej planecie. Badania wykazały, że największym problemem są płyty azbestowo-cementowe. Włókna azbestu stanowią dla zdrowia ludzkiego poważny problem, ponieważ wraz z powietrzem trafiają do organizmu. Dużo w tym zakresie zależy od wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu. Niemałe znaczenie ma także czas, który spędzamy w takim miejscu, szkodliwe działanie może ujawnić się po latach.

Kto może usunąć azbest?

W Polsce są jeszcze sporej ilości azbestu, który zgodnie z aktualnymi unijnymi przepisami, muszą być usunięte do 2032 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie wyrobów zawierających ten materiał. Chodzi głównie o zminimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych wpływem azbestu na ludzki organizm oraz likwidację niebezpiecznego wpływu tego materiału na środowisko naturalne. Surowiec ten mogą usuwać tylko firmy, które mają do tego celu odpowiednie przygotowanie. Prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Natomiast pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni we właściwy strój ochronny. Całość zadania musi zostać odpowiednio przygotowana. Plan pracy należy zgłosić do właściwego organu nadzoru budowlanego. Szczególnie ważny jest transport i składowanie odpadów z azbestem. Do prac związanych z utylizacją azbestu trzeba zatrudnić specjalistów, jednym z nich jest firma Recykler. Wówczas zostanie właściwie zneutralizowany.