Przetwarzanie odpadów jest jedynie jedną z kilku prowadzonych przez nas działalności. Nieustannie zmieniające się ustawodawstwo polskie i europejskie dotyczące ochrony środowiska wymaga szybkich i konkretnych działań. W związku z tym, prowadzimy pełną obsługę firm pod względem prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe. Naszym Klientom pomożemy również w opracowaniu wszelkiego rodzaju wniosków, raportów lub sprawozdań. W zakresie naszych usług znajduje się:

 

  • Prowadzeniem comiesięcznej ewidencji odpadów;
  • Przygotowywaniem sprawozdań rocznych o odpadach, półrocznych dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, raportów o korzystaniu ze środowiska (paliwo, zanieczyszczenie powietrza);
  • Tworzeniem wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  • Przygotowywaniem wniosków o wydanie decyzji na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów zgodnie z wymogami najnowszych przepisów;
  • Przygotowywaniem wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia);
  • W przypadku, gdy urząd wymaga dodatkowej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, wykonujemy: raporty środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, operaty wodno-prawne i ochrony atmosfery;
  • Przygotowywaniem wniosków o zmianę klasyfikacji odpadu;
  • Przygotowywaniem kompletnej dokumentacji  zgłoszeń transgranicznego przemieszczania odpadów;
  • Bieżącym monitoringiem zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz doradztwem w tym zakresie.

Odpady i tworzywa sztuczne

 

Interesują nas przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych „twardych" w postaci:

pełna oferta

Transport

Specjalizujemy się w transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

 

pełna oferta

Dokumentacja

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczególnie zajmujemy się:

pełna oferta