Ekologia kontra odpady budowlane

odpady budowlane

Dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas, bo tylko ukierunkowane, połączone wysiłki wszystkich ludzi sprawią, że nasza planeta zachowa swoje piękno. Niestety sytuacja, którą obserwujemy obecnie nie jest optymistyczna, a specjaliści alarmują, że ziemia tonie w śmieciach. Potrzebne są więc zdecydowane działania, związane z niemal każdą dziedziną naszego życia. Jednym z ważnych aspektów jest tworzenie nowych budynków i remontowanie już istniejących. Każda taka praca sprawia, że do środowiska trafią tony odpadów budowlanych. Co kryje się pod tą nazwą? Dlaczego odpady budowlane stanowią tak duże zagrożenie? I co możemy zrobić, by dać im „drugie życie”?  Na te i inne pytanie odpowiada nasz artykuł.

Odpady budowlane – czym są?

Odpady budowlane to niewykorzystane materiały, które powstały w wyniku remontu lub budowy. W wielu przypadkach są one groźne dla środowiska, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, które z czasem mogą przedostawać się do atmosfery, gleby i wód gruntowych. Dodatkowo odpady te wykazują duże rozmiary i dużą objętość, przez co obciążają środowisko naturalne i są kłopotliwe w składowaniu.

Do odpadów budowlanych i remontowych należą m.in. kable, druty, tapety, gruz, papa, eternit, folie, styropian, laminaty, plastiki, złom oraz puszki po farbach i lakierach czy opakowania po rozpuszczalnikach. Warto podkreślić, że jednym z najczęściej występujących przykładów tego typu zanieczyszczeń jest gruz. Według szacunków każdego roku w Polsce wytwarza się aż 3 miliony ton tego materiału.

Ekologia ma znaczenie

Widać więc wyraźnie, że skala problemu jest bardzo duża. Aby zaradzić pogarszającej się sytuacji władze wielu krajów, w tym Polski, wprowadziły w życie odpowiednie ustawy, który nakładają (zarówno na podmioty indywidualne, jak i na firmy) obowiązek odpowiedniego składowania i gospodarowania tego typu odpadami. Normy te warto traktować jako próbę ocalenia naszej planety, a nie jako restrykcyjny wymysł władz. Pamiętajmy, że chociaż tworzenie nowych budynków jest bardzo ważne, to jednak los środowiska naturalnego powinien być zawsze naszym priorytetem.

Jak już wspomnieliśmy źle składowane odpady budowlane są szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą elementy, takie jak azbest, resztki farby, lakiery, pokrywy antykorozyjne, czy elementy izolacyjne. Negatywnych skutków może być jednak znacznie więcej. Jak pokazują badania jednym z zagrożeń jest możliwość samozapłonu np. pojemników pod ciśnieniem, puszek po farbach, czy zużytych świetlówek. Wywołany pożar stanowi zagrożenie zarówno dla życia ludzi, jak i zwierząt.

Pamiętajmy, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za los Ziemi. Dlatego planując nasze działania powinniśmy patrzeć szerzej i z większej perspektywy. Bardzo ważne jest poczucie odpowiedzialności i dokonywanie przemyślanych decyzji, takich jak umieszczanie odpadów budowlanych w dedykowanych do tego miejscach.

Recykling – czy jest możliwy?

Za odpowiednim składowaniem odpadów budowlanych przemawia także inny czynnik. Jaki? Okazuje się, że odpady te mogą zostać poddane pewnego rodzaju recyklingowi, a co za tym idzie mogą prowadzić do oszczędności. Jak to możliwe?

Aby ponownie wykorzystać odpady budowlane i zmniejszyć ilość składowanych materiałów, gruz i inne elementy zostaną przekształcone na nowy produkt, który spełnia wiele ważnych funkcji. Do recyklingu nadają się odpady z remontu, odpady betonu i gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, które nie zawierają substancji niebezpiecznych. Ich „nowe życie” oznacza w tym przypadku wykorzystanie przy budowie fundamentów, podbudów dróg, autostrad, placów, czy parkingów. Dodatkowo ziemia z wykopów znajduje zastosowanie przy wypełnianiu wyrobisk i przy budowie nasypów, a inne odpady, takie jak drewno pokryte farbami, tapety czy okleiny można poddać odzyskowi (np. przy wykorzystaniu metod termicznych) przy użyciu specjalistycznych metod.

Recykling odpadów budowlanych składa się zazwyczaj z trzech etapów:

 • przede wszystkim przeprowadzana jest odpowiednia segregacja wstępna i separowanie,
 • przy pomocy specjalistycznego sprzętu materiał jest oczyszczany z zanieczyszczeń, takich jak śruby, drewno i elementy metalowe; stosowane są m.in. przesiewacze,
 • przy pomocy tzw. kruszarki (występującej w trzech rodzajach: udarowej, szczękowej oraz walcowej) dokonywane jest rozdrobnienie materiału na kruszywo o średnicy większej niż 1 mm; stosowane są także chwytaki wyburzeniowe oraz nożyce wielofunkcyjne.

Ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych prowadzi więc do oszczędności. Co ciekawe, do takiego działania zachęca Unia Europejska, która w swoich dyrektywach wręcz nakazuje firmom budowlanym ponowne używanie gruzu, tak by zminimalizować ilość produkowanych odpadów. Korzyści, jakie odnoszą duże i małe przedsiębiorstwa to:

 • obniżenie kosztów związanych z rozbiórką budynku i z działaniami, takimi jak załadunek, czy składowanie odpadów,
 • ograniczenie kosztów transportu,
 • ograniczenie emisji spalin,
 • zmniejszenie ilości odpadów,
 • powstanie ekologicznego surowca budulcowego,
 • zmniejszenie zużycia surowców naturalnych.

Nasza oferta

Jeśli prowadzisz firmę, której działalność wiąże się z powstawaniem odpadów budowlanych, skorzystaj z naszej oferty. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Oto kilka powodów:

 • profesjonalnie zajmujemy się odpadami przemysłowymi, niebezpiecznymi, a także ich transportem krajowym i zagranicznym,
 • dysponujemy zestawami samochodów ciężarowych typu hakowce oraz kontenerami o pojemności do 36 m³,
 • posiadamy decyzję na zbieranie odpadów wydaną przez prezydenta Szczecina, licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika z całego katalogu oraz decyzję na transport odpadów z całego kraju,
 • jako profesjonalna firma jesteśmy na bieżąco z najnowszymi przepisami,
 • nasze działania są ukierunkowane są na ochronę środowiska,
 • oferujemy odbiór odpadów z całego kraju a przede wszystkim z województwa zachodniopomorskiego,
 • oferujemy opakowania do selektywnej zbiórki odpadów,
 • odpady płynne, niebezpieczne oraz uciążliwe pakujemy w sposób bezpieczny, uniemożliwiający wylanie lub wysypanie podczas transportu,
 • wszystkie odpady są oznakowane lub opisane kodem odpadu oraz naklejkami ADR.