Jak działa recykling odpadów budowlanych?

odpady budowlane

Nieodłącznym elementem każdego placu budowy czy rozbiórki obiektów budowlanych jest gromadzenie się odpadów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prac remontowych, którym towarzyszy, np. wyburzanie ścian. Powstałe w sutek przeprowadzania różnych czynności odpady budowlane to przede wszystkim gruz betonowy, usunięte tynki ze ścian, płyty kartonowo-gipsowe, okleiny, drewniane i stalowe elementy konstrukcyjne budynku, szkło, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne itp. Tego typu pozostałości po pracach budowlanych nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Co zatem z nimi zrobić? Najlepiej poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Jak to działa? Zapraszamy do lektury.

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Odpady budowlane podlegają innemu rodzajowi utylizacji niż, np. odpady komunalne. Warto pamiętać, że za nielegalne wyrzucenie gruzu budowlanego grożą poważne kary finansowe. Jeśli zatem nie wiesz co zrobić z odpadami powstałymi podczas prac remontowych, budowy lub rozbiórki domu, spieszymy z pomocą. W takiej sytuacji najlepiej powierzyć sprawę w ręce profesjonalistów i skorzystać z usług firmy zajmującej się recyklingiem odpadów budowlanych. Doskonałym przykładem, takiej firmy jest przedsiębiorstwo Recykler ze Szczecina, którego pracownicy odbiorą od Ciebie gruz i inne odpady budowlane, aby poddać je recyklingowi.

Po co odpady budowlane poddawane są recyklingowi?

Recykling odpadów budowlanych niesie za sobą szereg zalet. Po pierwsze oferuje firmom budowlanym pozyskanie taniego surowca do produkcji mieszanek betonowych, bez których trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek przedsięwzięcie budowlane. Beton jest niezbędny podczas budowy domów, obiektów przemysłowych czy elementów infrastruktury. Kruszywo uzyskane dzięki procesowi recyklingu odpadów budowlanych wykorzystywane jest także jako podsypka pod kostkę brukową lub do tworzenia, tak zwanych, wylewek budowlanych. Warto wspomnieć, że wykorzystywanie surowców powstałych na skutek recyklingu odpadów budowlanych jest regulowane przez przepisy unijne. Wszystko to w trosce o środowisko naturalne, ponieważ nadmiar gruzu nie zalega na wysypiskach tylko zamiast tego dostaje „drugie życie”.

W jaki sposób przebiega proces recyklingu odpadów budowlanych?

Sam proces recyklingu odpadów budowlanych nie jest skomplikowany i składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na odseparowaniu poszczególnych elementów składających się na odpady budowlane od siebie. Do tego celu stosuje się specjalne urządzenie zwane przesiewaczem. To w nim dochodzi do oddzielenia takich elementów konstrukcyjnych budynków, jak drewno, szkło czy metal od właściwego gruzu budowlanego. Kolejnym etapem jest przełożenie oczyszczonego gruzu do kruszarki. Tam jest on rozdrabniany do formy i rozmiarów żwiru lub jeszcze drobniejszych ziaren, w zależności od docelowego przeznaczenia powstałego na skutek recyklingu kruszywa budowlanego.

Okazuje się, że nawet do 90% odpadów budowlanych, można ponownie wykorzystać, a tylko 10% z nich to faktyczny odpad. Jest to dowód na to, że powstawanie hałd śmieci na wysypiskach można ograniczyć i spowolnić w zaskakująco dużym stopniu.