Jak pozbyć się zużytych i starych farb?

stare puszki z farbami

Stare i niezużyte farby powinny zostać zutylizowane w prawidłowy sposób. Ze względu na swój skład nie mogą trafić do tradycyjnego śmietnika, ale do miejsca zajmującego się przepisową utylizacją produktu. Sposoby recyclingu odpadów lakierniczych i budowlanych określa ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o Odpadach oraz akty wykonawcze wspomnianych dokumentów.

Utylizacja w skupie odpadów

Przeterminowana farba nie nadaje się do użytku. Zmienia się jej konsystencja, pierwotny kolor, zdolność schnięcia oraz inne właściwości tak ważne do tego, aby uzyskać pożądany efekt malowania. Bezużyteczną farbę należy zutylizować, jednak niedopuszczalne jest wyrzucenie jej do śmieci, czy wylanie do zlewu. W zależności od rodzaju farby należy poddać ją innej metodzie utylizacji. Farbę lateksową należy wylać na tacę z wiórami i wysuszyć. Dopiero wtedy można ją wyrzuć do pojemnika ze zmieszanymi odpadami. Farba olejna i akrylowa wymaga profesjonalnej utylizacji w miejscach specjalizujących się w recyclingu odpadów o różnym charakterze. Jednym z nich może być skup odpadów, w którym niezużyta farba i puszka zostaną poddane procesom utylizacji.

Inne metody wykorzystania farb

Bardzo często zdarza się, że farba, choć wydaje się przeterminowana, nadal może zostać użyta. Ważne, aby nie wytrąciła się w niej woda, a sama farba nie zamieniła się w twardą masę. W innym przypadku farbę można wykorzystać do pomalowania wnętrza altany lub barażu, a nawet oddać do producenta. Producenci zazwyczaj mają podpisane umowy z firmami zajmującymi się profesjonalną utylizacją farb. Dzięki temu zostanie ona poddana recyclingowi, nie będzie niebezpieczna dla środowiska naturalnego i człowieka.