Blog - strona 3

Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Należą do nich przedmioty wytwarzane przez przemysł i gospodarstwa domowe oraz szkodliwe substancje. Podlegają unieszkodliwieniu w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.  Mogą być składowane i wywożone w specjalnych kontenerach na śmieci.

Czytaj dalej

Jak są klasyfikowane odpady medyczne?

Zgodnie z definicją odpady medyczne to wszelkie substancje powstałe przy: leczeniu, diagnozowaniu, profilaktyce i realizacji procedur medycznych prowadzonych w ośrodkach leczniczych, i obiektach badawczych. Stałe, ciekłe i gazowe odpady medyczne wymagają szczególnego traktowania i unieszkodliwienia przez profesjonalne firmy z branży recyklingowej. Sprawdźmy, jak wygląda klasyfikacja tych odpadów, i co w ogóle można uznać za odpady medyczne.

Czytaj dalej

Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci, tak samo jak inne odpady, należy utylizować w odpowiedni sposób, głównie w trosce o środowisko. Jest to bardzo istotne, ponieważ przez dynamiczny rozwój technologii jest ich coraz więcej. Jednak co zrobić ze zużytym lub zepsutym sprzętem, który nam zalega? Zwróćmy uwagę, że naprawdę jest wiele rodzajów elektrośmieci, dlatego też nie wolno wyrzucać ich do przypadkowego pojemnika. Jest to uwarunkowane również prawnie, a za niezastosowanie się do przepisów grozi nawet 5 […]

Czytaj dalej

Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpowiednie magazynowanie odpadów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Niezależnie od ich rodzajów, ważne jest to, by były odpowiednio przechowywane i przekazywane do recyklingu lub utylizacji. Szczególną rolę odgrywa jednak prawidłowe składowanie odpadów o charakterze niebezpiecznym, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i świata, w którym żyją.

Czytaj dalej

Ekologia kontra odpady budowlane

Dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas, bo tylko ukierunkowane, połączone wysiłki wszystkich ludzi sprawią, że nasza planeta zachowa swoje piękno. Niestety sytuacja, którą obserwujemy obecnie nie jest optymistyczna, a specjaliści alarmują, że ziemia tonie w śmieciach. Potrzebne są więc zdecydowane działania, związane z niemal każdą dziedziną naszego życia. Jednym z ważnych aspektów jest tworzenie nowych budynków i remontowanie już istniejących. Każda taka praca sprawia, że do środowiska trafią […]

Czytaj dalej

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Nieodłącznym elementem każdego placu budowy czy rozbiórki obiektów budowlanych jest gromadzenie się odpadów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prac remontowych, którym towarzyszy, np. wyburzanie ścian. Powstałe w sutek przeprowadzania różnych czynności odpady budowlane to przede wszystkim gruz betonowy, usunięte tynki ze ścian, płyty kartonowo-gipsowe, okleiny, drewniane i stalowe elementy konstrukcyjne budynku, szkło, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne itp. Tego typu pozostałości po pracach budowlanych […]

Czytaj dalej